• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

RODINNÝ FOTOGRAF LUCIE SUCHÁ – LUCY FAMILY PHOTOGRAPHER

Obchodní podmínky platné od 1. září 2018

Ing. Lucie Suchá

IČ: 01167413

Sídlo firmy a korespondenční adresa: Matějkova 2121/7, 190 00 Praha 9

Sídlo provozovny: Sokolovská 961/260, 190 00 Praha 9

Podnikatel je zapsán do živnostenského rejstříku Městské části Prahy 9

Nejsem plátce DPH

 

OBJEDNÁNÍ FOCENÍ

Focení lze objednat telefonicky, formou sms, e-mailu či FB zprávy. Termín musí být mezi klientem a fotografem vždy potvrzen písemně.

 

OBJEDNACÍ LHůTA

V současné době je objednací lhůta 2-4týdny v závislosti na druhu focení. Objednání newborn focení doporučuji již v době těhotenství, s dopotvrzením termínu nejpozději třetí den po narození miminka, jinak není možné termín garantovat.

 

CENA FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB

Cena fotografických služeb a jejich rozsah se řídí aktuálně platným ceníkem uvedených na těchto webových stránkách ke dni objednávky focení.

 

SPLATNOST CEN

Cena fotografických služeb je splatná po finálním výběru počtu fotografií dle náhledové galerie. Na základě počtu fotografií bude dle ceníku vystaven daňový doklad se 7denní splatností. Termín dodání fotografií se počítá až od data připsání finančních prostředků na účet fotografa. Nebude-li faktura uhrazena, nebudou na fotografiích zahájeny jakékoliv práce a fotografie nebudou zákazníkovi předány.

 

VÝBĚR FOTOGRAFIÍ

Fotografie jsou vybírány klientem online v klientské zóně na základě přístupového jména a hesla. Náhledy budou klientovi k dispozici do 3 pracovních dnů od realizace focení. Náhledové fotografie nejsou jakkoliv upraveny, jsou určeny pouze k výběru. Tyto fotografie jsou majetkem fotografa, je zakázáno si je stahovat, zveřejňovat či jakkoliv upravovat. Výběr fotografií (čísla fotografií jsou uvedena v náhledové galerii) k finální úpravě je nutné zaslat vždy písemně v co nejkratším možném termínu.

 

ZPRACOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ

Vyhotovené fotografie budou klientovi předány nejdříve v elektronické formě přes webovou stránku www.uschovna.cz, a to do 4týdnů od připsání úhrady na účet fotografa. Je možné fotografie vyhotovit do 72hodin od úhrady, a to za příplatek 1000 Kč. Tyto fotografie je nutné odsouhlasit k tisku. Tištěné fotografie budou klientovi předány osobně, či zaslány poštou obyčejnou zásilkou do 4týdnů od odsouhlasení fotografií k tisku. Fotografie lze dle domluvy vypálit na CD. Neupravené fotografie klientům v žádném případě neposkytuji.

 

FORMÁT HOTOVÝCH FOTOGRAFIÍ

Hotové fotografie budou klientovi předány v maximálním možném rozlišení, v poměru ořezu 2:3, ve formátu jpg.

 

VYVOLÁNÍ FOTOGRAFIÍ A JEJICH TISK

Fotografie jsou vyvolávány u ověřených dodavatelů na základě odsouhlasení hotových elektronických fotografií.

 

REKLAMACE

Reklamace tištěných fotografií je možná pouze na základě viditelných tiskových chyb (fyzické poškození, chybný ořez, pruhy a jiné tiskové chyby). V tomto případě je reklamace možná pouze po osobním předání či zaslání těchto fotografií doporučenou poštou v zákonném termíny pro reklamaci. Není možné reklamovat barevnost či světlost fotografií. Objednáním k focení klient souhlasí s mým stylem fotografií. Jak jejich podáním, tak finální úpravou – tedy jak formou, tak úrovní retuše včetně retuše pleti a zvýraznění očí. Všechny zakázky jsou retušovány ve stejném stylu jako předešlé fotografie uvedené na této webové stránce či mých sociálních médiích. Nespokojenost či nesouhlas s mým stylem a úrovní retuše není důvodem k reklamaci zakázky.

 

DODATEČNÝ TISK FOTOGRAFIÍ

 

SOUHLAS SE ZVEŘEJNĚNÍM FOTOGRAFIÍ

Fotografie nejsou nikdy zveřejněny bez předešlého písemného souhlasu klienta. Všechny fotografie zveřejněné na mých webových stránkách či navazujících sociálních sítích tento souhlas mají. Souhlas se zveřejněním fotografií je možné klientem kdykoliv písemně odvolat.

 

VOUCHERY

Voucher je možno využít pouze před uplynutím doby jeho platnosti, která činí 1 rok ode dne jeho vystavení. Doba skončení platnosti voucheru je uvedena v jeho textu. Pokud držitel voucheru nevyužije voucher v době jeho platnosti, jejím uplynutím zanikají práva a povinnosti s ním spojené, a to bez nároku na vrácení ceny voucheru. Držitel voucheru je povinen se objednat minimálně 30 dnů před dobou skončení platnosti voucheru, vzhledem k mému vytížení není možné domluvit termín obratem.